24.02.14

Обращение А.Турчинова. и.о. президента Украины, к гражданам

                                       Шановні співвітчизники!

Україна щойно пережила і найславніші, і найтрагічніші дні у новітній своїй історії. Потужними мирними акціями на захист своїх прав та свобод, власного європейського вибору ми вразили весь світ, і в цій боротьбі згуртувалися і зміцніли як сучасна політична нація. Але за перемогу над диктатурою ми заплатили надзвичайно високу ціну. Замість того, щоб почути і врахувати законні і справедливі вимоги суспільства, кримінальний і кривавий режим Януковича жорстоко й холоднокровно вбивав і калічив мирних людей. За офіційними і шокуючими даними Міністерства охорони здоров’я, загинуло щонайменше 88 людей. Давайте вшануємо їхню світлу пам’ять загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Небачена жорстокість і звірства диктаторського режиму не зупинили громадян, вони самовіддано, ціною власного життя боронили свої права - і перемогли. Завдяки мужності, подвигу та самопожертві героїв Майдану кривавий режим впав.

Враховуючи втечу Януковича із столиці і те, що він фактично самоусунувся від виконання конституційних повноважень, Верховна Рада України взяла на себе всю повноту відповідальності за ситуацію в країні, конституційною більшістю голосів відсторонила Януковича від займаної посади і призначила позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.

Водночас парламент так само конституційною більшістю голосів відновив дію Конституції в редакції 2004 року, що була незаконно скасована Януковичем в 2010 році. Ми обмежили диктаторські повноваження Глави держави і повернулися до парламентсько-президентської республіки. На цій основі в найближчі дні у Верховній Раді буде створено нову парламентську більшість, яка сформує новий Уряд України. До того часу Верховна Рада доручила мені як її Голові координувати роботу Кабінету Міністрів в умовах, коли значна частина урядовців зникла у невідомому напрямку.

Конституція у відновленій редакції 2004 року передбачає, що за відсутності Президента його обов’язки виконує Голова Верховної Ради. В умовах, що склалися, це необхідно для відновлення функціонування виконавчої влади та проведення чесних, прозорих виборів Президента.

Для забезпечення правопорядку Верховна Рада призначила тимчасово виконуючого повноваження Міністра внутрішніх справ та уповноважених за діяльністю Генеральної прокуратури, Міністерства оборони, Служби безпеки. Це означає, що силові структури перестали загрожувати життю, здоров’ю та безпеці громадян України.

Наше перше завдання на сьогодні - припинити протистояння, відновити управління, керованість і правопорядок в країні, відвести в місця постійної дислокації всі спецпідрозділи та внутрішні війська, гарантувати мир та спокій, не допустити нових жертв, локальних протистоянь та самосудів. Маємо дати жорстку відсіч будь-яким проявам сепаратизму та зазіханням на територіальну цілісність України.

Нема сенсу розповідати про ситуацію в економіці - ви відчуваєте це власними кишенями. Те, що залишили нам Янукович з Азаровим, важко назвати навіть руїною. На фоні підйому в світовій економіці, українська - котиться у прірву й знаходиться в переддефолтному стані. Оздоровлення економіки - це місія нової владної команди, яку остаточно буде сформовано після президентських виборів. Завдання нового Уряду - зупинити сповзання країни у прірву,  стабілізувати валютний курс, гарантувати своєчасні виплати зарплат, пенсій, стипендій, повернути довіру інвесторів, сприяти розвитку підприємств та створенню нових робочих місць.

Ще один наш пріоритет - повернення до курсу на євроінтеграцію, з боротьби за яку і починався Майдан. Ми повинні повернутися до родини європейських країн.

Ми усвідомлюємо важливість зв’язків з Російською Федерацію, і готові до діалогу з керівництвом Росії, щоб побудувати стосунки з цією країною на новій, справді рівноправній і добросусідській основі, яка визнає та враховує європейський вибір України.

Сподіваюсь, що саме такий вибір буде підтверджено на президентських виборах 25 травня 2014 року. Гарантуємо: вони цілком і повністю відповідатимуть найвищим європейським стандартам, будуть вільними та чесними. Кожен матиме право безперешкодно зробити свій вибір та обрати достойного, на ваш погляд, Президента України.

Окремо я хотів би звернутися до тих співвітчизників, які на виборах голосували за Януковича, до тих, хто вже розчарувався в ньому, і хто досі залишається його симпатиком. Не розглядайте його особистий крах, увінчаний кривавою драмою, як свою поразку! Він зрадив насамперед вас, тих, хто повірив в його «покращення вже сьогодні». Сподіваюсь, більшість з вас вже бачили телевізійні кадри з відкритого тепер для доступу Межигір’я і зрозуміли, для чого насправді було потрібне президентство цій людині. Вірю, що на вільних і демократичних виборах ви знайдете для себе гідного кандидата, а ми зробимо все, щоб гарантувати і захистити ваш вибір.

Хочу повторити те, що говорив при своєму обранні: я не прагнув цих посад та повноважень, і після відновлення виконавчої влади, якій довірятиме народ, готовий одразу подати у відставку. Поки я Голова Верховної Ради, робитиму усе від себе можливе для збереження порядку, миру та злагоди в Україні, повернення нашої держави на демократичний і європейський шлях розвитку.

Слава Україні! Героям слава!

   ****************************************************************************Уважаемые соотечественники !

Украина только что пережила самые славные и самые трагические дни в своей новейшей истории. Могучими мирными акциями в защиту своих прав и свобод, собственного европейского выбора мы поразили весь мир, и в этой борьбе мы объединились и окрепли, как современная политическая нация. Но за победу мы заплатили чрезвычайно высокую цену. Вместо того, чтобы услышать и учесть законные и справедливые требования общества, криминальный и кровавый режим Януковича жестоко и и хладнокровно убивал и калечил мирных людей. По официальными шокирующим сведениям Министерства здравоохранения, погибло не менее 88 человек. Давайте почтим их светлую память общенациональной минутой молчания.

Невиданная жестокость и зверства диктаторского режима не остановили граждан, и они самоотвержено, ценой собственной жизни защищали свои права - и победили. Благодаря мужеству, подвигу и самопожертвованию героев Майдана кровавый режим пал.

Учитывая бегство Януковича из столицы и то, что он фактически самоустранился от выполнения конституционных обязанностей, Верховная Рада Украины взяла на себя всю полноту ответственности за положение в стране, конституционным большинством голосов отстранила Януковича от занимаемой должности и назначила внеочередные выборы Президента Украины на 25 мая 2014 года.

Вместе с тем парламент таким же конституционным большинством голосов восстановил действие Конституции редакции 2004 года, которая была незаконно отменена Януковичем в 2010 году. Мы ограничили диктаторские полномочия Главы Государства и вернулись к парламентско-президентской республики. На этой основе в ближайшие дни  в Верховной Раде будет создано новое парламентское большинство, которое сформирует Правительство Украины.  До этого времени Верховна Рада поручила мне, как её Председателю, координировать работу Кабинета Министров в условиях, когда значительная часть министров исчезла в неизвестном направлении.

Конституция в восстановленой редакции 2004 года предусматривает, что в отсутствие Президента его обязанности выполняет Глава Верховной Рады. В сложившихся условиях это необходимо для восстановления функционирования исполнительной власти и проведения честных, прозрачных выборов Президента. Для обеспечения правопорядка Верховна Рада назначает временно исполняющего полномочия Министра Внутренних дел и уполномоченных по наблюдению за деятельностью Генеральной Прокуратуры, Министерства Обороны, Службы безопасности. Это означает, что силовые структуры перестали угрожать жизни, здоровью и безопасности граждан Украины.

Сегодня наше первая задача - прекратить противостояние, возобновить управление, управляемость и правопорядок в стране, вернуть в места постоянной дислокации все спецподразделения и внутренние войска, гарантировать мир и спокойствие, не допустить новых жертв, локальных противостояний и самосудов. Мы должны дать жёсткий отпор любым прявлениям сепаратизма и посягательствам на территориальную целостность Украины.

Нет смысла рассказывать о ситуации в экономике – вы ощущаете это собственными карманами. То, что оставили нам Янувич с Азаровым. трудно даже назать руинами. На фоне подъёма в мировой экономике - украинская катится в пропасть и находится в преддефолтном состоянии. Оздоровление экономики – это миссия новой властной команды, которая окончательно будет сформирвана после президентских выборов. Задача нового Правительства – остановить сползание страны в пропасть, стабилизировать валютный курс, гарантировать своевременные выплаты зарплат, пенсий, стипендий, вернуть доверие инвесторов, содействовать развитию предприятий и созданию новых рабочих мест.

Ещё один наш приоритет – возвращение к курсу на евроинтеграцию, с борбы за которую и начался Майдан. Мы должны вернуться в семью европейских стран.

Мы отадаём себе отчёт в важности связей с Российской Федерацией и готовы к диалогу с руководством России, дабы построить отношения с этой страной на новой, по-настоящему равноправной и добрососедской основе, которая признает и учитывает европейский выбор Украины.

Надеюсь, что именно такой выбор будет подтверждён на президентских выборах 25 мая 2014 г. Гарантируем, что они целиком и полностью  будут соответствовать высшим европейским стандартам, будут честными и прозрачными. Каждый будет иметь возможность беспрепятственно сделать выбор и избрать достойнейшего, на его взгляд. Президента Украины.

Отдельно я хотел бы обратиться к тем соотечественникам, которые на выборах голосовали за Януковича, к тем, кто разочаровался в нём, и кто до сих пор остаётся его сторонником. Не рассматривайте его личный крах, увенчаный кровавой драмой, как своё поражение.! Он предал прежде всего вас, тех кто поверил в его [лозунг] «улучшение уже сегодня». Надеюсь, большинство из вас уже видели телевизионные кадры из открытого теперь для доступа Межигорья и поняли, для чего на самом деле было президентство этому человеку (так в тексте - М.С.).  Верю, что  на свободных и демократических выборах вы найдёте себе достойного кандидата, а мы сделаем всё возможное, чтобы гарантировать и защитить ваш выбор.

Хочу повторить то, что говорил при своём избрании: я не стремился к этим должностям и полномочиям и после восстановлении исполнительной власти, которой будет доверять народ, готов сразу же подать в отставку. Пока же я Председатель Верховной Рады, буду делать всё, что в моих силах, для сохранения порядка, мира и согласия в Украине, возвращения нашего государства на демократический европейский путь развития.

Слава Украине ! Героям Слава !

                                                                                                                                   перевел Павел pavgod

 

**********************************************************************************

Александр Турчинов. Род. в 1964 г. Окончил с отличием днепропетровский металлугический институт. Три года работал комсомольским секретарем разного уровня, затем стал одним из координаторов демплатформы в КПСС. С 1993 г. в большой политике (советник при премьере Кучме, организатор партии "Громада". с 1999 г. организатор и второй человек в партии Юлии Тимошенко ). В годы "оранжевой революции" на короткое время возглавлял СБУ, был первым замом секретаря Совета безопасности. В настоящее время - первый зам. руководителя партии "Батькивщина". Доктор экономических наук, баптистский проповедник, автор остросюжетного романа.

Активный участник и один из руководителей Майдана-2. Во время февральских боев получил ранение осколком гранаты в лицо.

 

Версия для печати


Рейтинг: 4.20 (проголосовавших: 5)
Просмотров: 35293

Добавить в закладки | Код для блога
Предварительный просмотр:
Сайт Марка Солонина
Обращение А.Турчинова. и.о. президента Украины, к гражданам
полный текст и перевод

Уважаемые пользователи! Если в ходе ознакомления с данным материалом у вас появилось желание задать вопрос лично Марку Солонину, предлагаем воспользоваться страницей обратной связи.

Copyright Mark Solonin
Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на solonin.org
Отправить сообщение Марку Солонину