27.02.14

27 февраля - глупость или агрессия?

.

Читать полный текст материала

Версия для печати


Комментарии:
+14
Николай Ефанов - nikolay-efanov: 01.03.14 20:51

Дело идёт к большой войне. Как бы на долю Украины не выпала судьба Польши.

+16
Семен - semen-izdali: 01.03.14 21:02

Пока "большая война" не ожидается.

+16
URA - tsusima05: 01.03.14 21:14

100% и еще +1%.

Не пойму, зачем всякую фигню, которую ВСЕМ НАМ преподносят всякие дешевые СМИ, считать за истину?

Ведь, ВСЕМ НАМ хорошо известно, что Путин, Обама, Меркель и т.д прекрасно общаются между собой.
Почему некотрые из нас верят таким подзаборным изданиям, как "Обком" и прочая хрень?

Есть ведь и вполне приличные украинские издания. 

+24
Семен - semen-izdali: 01.03.14 21:17

Общаются и все знают об агрессии.

0
URA - tsusima05: 01.03.14 21:24

Но те, кто знает правду (Обама, Меркель......), отлично знают и  понимают, что агрессии не будет. Всё, на что Путин пойдет, тем, кому положено - хорошо известно.

Не больше - не меньше.

+24
Семен - semen-izdali: 01.03.14 21:41

Военная агрессия уже есть.

+2
URA - tsusima05: 01.03.14 21:48

Уважаемый Семен,
мы никогда не узнаем правду о том, "что это было?"

Будем "знать", только то, что нам скажут.
И будем догадываться. 

+46
Семен - semen-izdali: 01.03.14 21:58

Мне хватает того, что я вижу. ФАКТ агрессии налицо.

Для "убедительности" РФ начнет проплачивать дестабилизацию на Востоке Украины.

+10
URA - tsusima05: 01.03.14 22:01

И я вижу, 
И ВСЕ МЫ видим одно и то же=) 

+10
Юрий - ancientraven: 01.03.14 23:14

Но понимаем по разному

0
Александр Ш. - ashishkin: 02.03.14 12:46

Всё, на что Путин пойдет, тем, кому положено - хорошо известно.

Блажен, кто верует.

0
Павел - pavgod: 01.03.14 22:08

Выступление Барака Обамы

Украинский перевод

Стенограма виступу Обами стосовно України 

Президент США Барак Обама:   Усім добрий день.

Впродовж останніх кількох днів, Сполучені Штати постійно реагували на події в Україні - по мірі їх розвитку. Тепер, впродовж усіє цієї кризи, ми ясно висловлювались щодо одного фундаментального принципу: український народ заслуговує на можливість самостійно визначати своє майбутнє. Разом з нашими європейськими союзниками, ми настійно закликали до припинення насильства і закликали українців проводити курс, за яким вони зможуть стабілізувати свою країну, створити коаліційний уряд і перейти до виборів навесні цього року.

Я також говорив кілька днів тому з президентом Путіним, і моя адміністрація  повсякденно спілкувалася з російськими чиновниками. І ми дали зрозуміти, що вони можуть зробити свій вклад в зусилля міжнародного співтовариства, які мають скеровуватись на  підтримку стабільності і успіху об'єднаної України, та йти вперед, що є не лише в інтересах народу України та міжнародної спільноти, а й в інтересах Росії.  Тим не менше, ми зараз глибоко стурбовані повідомленнями про прийняте Російською Федерацією пересування військ всередині України. Росія має історичний зв'язок з Україною, в тому числі - культурні та економічні зв'язки. Росія має також військові об'єкти в Криму. Проте, будь-яке порушення суверенітету і територіальної цілісності України буде глибоко дестабілізуючим, що не є ні в інтересах України, ні Росії чи Європи.

Це буде виразним відображенням глибоко-го втручання у справи, які мають самостій-но визначатися українським народом.
Це було б явним порушенням зобов'язань Росії щодо поваги до незалежністі, суверенітету, кордонів України, та дотримання РФ міжнародних законів. Позаяк все це робиться лише через кілька днів після того, як цілий світ приїхав до Росії на Олімпійські ігри, це викликає засудження збоку народів у всьому світі. У всякому разі, Сполучені Штати будуть стояти на боці міжнародного співтовариства у його твердженні, що за військове втручання в Україну доведеться заплатити. Події останніх кількох місяців нагадують нам про те, яким важким може бути відстоювання демократії в країні з глибокими розбіжностями. Але український народ також нагадав нам, що він має універсальне людське право визначати своє власне майбутнє.

На разі, ситуація залишається дуже плинною. Віце-президент Байден тільки що говорив з прем'єр-міністром України і завірив його, що в цей важкий момент, Сполучені Штати підтримують зусилля його уряду і виступають за суверенітет, територіальну цілісність і демократичне майбутнє України.

Я також схвалюю стриманість українського уряду та його прихильність до дотримання своїх міжнародних зобов'язань. Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими європейськими союзниками, ми будемо продов-жувати спілкуватися безпосередньо з російськимким урядом, і ми будемо продовжувати інформувати вас всіх, а також  американський народ про розвиток подій - через нашу пресслужбу.

Велике спасибі.


Русский перевод

В течение последних нескольких дней, Соединённые Штаты постоянно реагировали на события в Украине - по мере их развития. Теперь, на протяжении всего кризиса, мы ясно выражались отностительно одного фундаментального принципа: украинский народ заслуживает возможности самостоятельно определять своё будущее. Вместе с нашими европейскими союзниками, мы настоятельно призывали к прекращению насилия и призывали украинцев проводить курс, по которому они смогут стабилизировать свою страну, создать коалиционное правительство и перейти к выборам весной этого года.

Я также говорил несколько дней тому назад с президентом Путиным, моя администрация ежедневно сообщается с российскими чиновниками. И мы дали понять, что они могут внести свой вклад в усилия международного сообщества, которые должны направляться на поддержку стабильности и успеха объединённой Украины, и идти вперёд, что не только в интересах народа Украины и международного сообщества, но и в интересах России. Тем не менее, мы сейчас глубого озабочены сообщениями о предпринятом Российской Федерацией перемещении войск внутри территории  Украины. Россия имеет исторические связи с Украиной, в том числе культурые и экономические отношения. Россия также имеет военные объекты в Крыму. Однако, какое-либо нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет глубоко дестабилизирующим, что не в интересах ни Украины, ни России, ни Европы.

Это является отчётливым проявлением глубокого вмешательства в дела, котрые должны самостоятельно определяться украинским народом.

Это было бы явным нарушением обязательств России относительно уважения независимости, суверенитета, границ Украины, и придеживаемости РФ международных законов. Кроме того, всё это делается через несколько дней после того, когда весь мир приехал в Россию на Олимпийские Игры, это  вызывает осуждение со стороны народов во всём мире. В любом случае, Соединённые Штаты будут стоять на стороне международного содружества в его утверждении, что за военное вмешательство в Украине придётся заплатить. События последних месяцев напоминают нам о том, каким тяжёлым может быть отстаивание демократии в стране с глубокими противоречиями. Но украинский народ также напомнил нам, что он имеет универсальное человеческое право определять всоё будущее.

В настоящий момент, ситуация динамично развивается. Вице-президент Байден только что говорил с премьер-министром Украины и заверил его, что в этот тяжёлый момент, Соединённые Штаты поддерживают усилия его правительства и выступают за суверенитет, территориальную целостность и демократическое будущее Украины.

Я также одобряю сдержанность украинского правительства и его приверженность к выполнению своих международных обязательств. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими европейскими союзниками, мы будем продолжать сотрудничать непосредственно с российским правительством, мы будем продолжать информировать вас всех, а также американский народ о развитии событий - через нашу пресс-службу.

Большое спасибо.

Материалы газеты NEW YORK TIMES 28 февраля, 2014

 

Русский перевод - мой.

Надеюсь, NEW YORK TIMES - не "подзаборное издание". Хотя, из-под какого забора смотреть...

+24
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 21:36

Сенатор Маккейн назвал на CNN Обаму наивным и заключил что Путин Обаму не уважает. И Маккейн прав. Сейчас не стоит надеяться на Запад. Как правильно сказал нелюбимый Веллер "последними настоящими политиками были Рональд Рейган и Маргарет Тетчер".

И кстати, в крайнем интервью с ним на "Эхе" Веллер говорил очень правильные вещи о Крыме (не следует его в настоящий момент пытаться аннексировать) и о братской помощи братья-украинцам (вместо оголтелой пропаганды лучше бы направили в Киев МЧС с помощью и врачами, и способстовали налаживанию внутриукраинского мира).

+8
Alex - alexmf: 02.03.14 00:15

Да, уважаемый Вадим, он прав. Да и не за что уважать этого болтуна.

0
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 21:35

И я о том же.

+4
URA - tsusima05: 01.03.14 21:30

Это, Обама  в личном телефонном разговоре с Путиным, эту речь произнес?
Или - это для тех, кто должен этим словам поверить? 

Как Вы думаете?

+8
Alex - alexmf: 02.03.14 00:16

Насколько я понял, уважемый Юра, из вчерашних комментариев Ю. Ростова, это "выступление по поводу", а не телефонный разговор (в телефонном разговоре Путин Обаму фактически послал). Причем, как отметил Ростов, важны были не только и не столько слова, сколько тон, каким они были произнесены. Это он, Обама, умеет.

0
URA - tsusima05: 01.03.14 22:10

И не только Обама - УМЕЕТ, уважаемый Алекс.
Они ВСЕ  (и каждый в отдельности) умеют и сделают - ровно так, как договорятся, а не так, как нам поведают=) 

Нет?

0
Alex - alexmf: 01.03.14 22:11

Насчет сделать, увжаемый Юра, я не уверен в отношении Обамы, А насчет договориться - в отношении топора-Путина. Во всяком случае - не сейчас.

0
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 22:17

Обама сосредотачивается (второе слово - копирайт принадлежит Д. Медведеву).

-6
URA - tsusima05: 01.03.14 22:25

Мое мнение:
УЖЕ договорено.

Но я - не пророк, конечно=) 

0
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 22:42

Тогда это Мюнхен. А Мюнхен был прологом ко Второй мировой войне.

0
Павел - pavgod: 01.03.14 22:44

Накануне был Мюнхен, в натуре, я не шучу. Не фигурально, а буквально. Прогуглите. . Я ещё пророчествовал по поводу...

-5
URA - tsusima05: 01.03.14 22:48

Это - мимо!

Россия, как бы ей сейчас не пыжиться - ЛОХ, для развязывания чего-то глобального.
Третьей Мировой - не от РФ нужно ждать.

Растет другой "супермен". 

+8
Павел - pavgod: 01.03.14 22:14

Это, Обама  в личном телефонном разговоре с Путиным, эту речь произнес?

Уважаемый Юра, в начале поста есть ссылка на NEW YORK TIMES, есть видеозапись выступления. Прослушайте сами. Любому упрямству есть предел.

-12
URA - tsusima05: 01.03.14 22:18

Отличная ссылка, уважаемый Павел!
Так давайте же не будем упрямиться, а лучше осознаем - это сказано "для толпы" или это слова в договоре с Путиным?

Разница есть? 

+16
Павел - pavgod: 01.03.14 22:29

Пока я (да думаю и Вы) не вошли в "Восьмёрку", побудем в толпе, а ?

Хотя похоже, что сейчас будет опять "8-1", нет ?

+8
URA - tsusima05: 01.03.14 22:35

Посмотрим, что разыграют.
На какой-то счет, они же пошли. 

+8
Павел - pavgod: 01.03.14 23:03

Я уже давал здесь материал, что по заявлению Обамы, при таком раскладе он в Сочи не едет.

+22
Michal Rams - michal: 02.03.14 00:32

Есть. Если бы он такое сказал Путину лично, это значило бы ноль. Раз он такое сказал для толпы, он своими словами связан (настолько, насколько американский президент в своей второй четыролетке вообще может быть чем-то связан).

А в свободное время погуглите значение слова 'демократия'. США, при всех своих пороках, не РФ.

+24
Павел - pavgod: 02.03.14 00:38

Абсолютно правильно. Это у них, Пан Михал, от стойкого советского убеждения, что народ ничего не решает, и правда ему ни к чему.

+44
жора - gosha1: 01.03.14 22:09

Надеюсь, NEW YORK TIMES - не "подзаборное издание".

Хуже. Это у Обамы типа брежневской правды. Я, судя по 'отметкам,' вижу, как здесь народ отказывается признать очевидную реальность: Обама уважает диктаторов, он сам хочет править как диктатор, и очередная его "красная черта" - это для лохов, по крайней мере в его понимании. Он ведь только что санкции с Ирана снял - когда аятоллы в 5 минутах от бомбы.

-16
Павел - pavgod: 01.03.14 22:27

Ладно, подождём создания органа организации ЕдРос на Нью-Йоркщине. А мене вы напомнили того старшину, у которого вся рота, кроме него,  идёт не в ногу...

+24
URA - tsusima05: 01.03.14 22:19

В этом случае, Вы напоминаете того командира, который идет в ногу, в отличии от роты...

+16
жора - gosha1: 02.03.14 00:15

На Вашем месте, я бы за Нью Йорк Таймс и за Обаму  не оскорблялся. НЙТ в тридцатых преднамерено не печаталa никаких материалов про Голодомор, а Обама выращен и воспитан сталинистами - дедушкой по матери Стэнли Данэмом и любовником матери и своим ментором (по его же признанию) Фрэнком Маршаллом.

+8
Павел - pavgod: 02.03.14 00:40

Мне своих хватает, что я ещё буду с вашими разбираться. Я не оскорблялся, я констатировал. Назовите более респектабельный источник (кроме нашего форума, разумеется).  :=))

Если кто-то пророчил Януковичу лёгкие перевыборы второй срок (президентский, те два - не в счёт), то такой источник я по совету тов. Сталина посылаю к ...

Я смотрю на источник и сравниваю с реальными событиями, вперёд и назад. Вот и есть критерий надёжности. Так меня учили, и так я поступаю много лет. И довольно редко ошибаюсь, вот вчём беда...

 

+22
жора - gosha1: 02.03.14 00:16

"Респектабельный" и заслуживающий доверия - это разные вещи. Солонина и Суворова в России "респектабельными" не назовёшь.

Кстати,

Я смотрю на источник и сравниваю с реальными событиями, вперёд и назад. Вот и есть критерий надёжности. Так меня учили, и так я поступаю много лет. И довольно редко ошибыюсь, вот вчём беда...

Напомню, что Сара Пэйлин, выдвигавшаяся с Маккэйном на президентские выборы в 2008-м, тогда же предсказала, что "президент" Обама может стать открытым приглашением для вторжения Путина в Украину. НЙТ тогда над ней гадко глумилaсь.

0
shimon - shimon: 02.03.14 06:38

Я совсем не в восторге от позиции НЙТ по многим вопросам, но какое она имеет отношение к обсуждаемой теме? Для нас в данном случае важно, что эта газета адекватно передает слова Обамы, и что ее читают столь многие, что эти слова его связывают.

Что он сделает - отдельный вопрос, никак не связанный с нашей оценкой Нью-Йорк Таймс. Обама не обещал воевать за Крым, и ясно, что не будет. Вопрос лишь, применит ли Запад в случае чего какие-либо экономические и административные санкции против РФ и ее руководителей. В этом можно сомневаться, но слова Обамы все же уменьшают его свободу маневра, ограничивают его возможность ничего совсем не предпринять.

-2
жора - gosha1: 02.03.14 06:50

Я совсем не в восторге от позиции НЙТ по многим вопросам, но какое она имеет отношение к обсуждаемой теме?

Это Вы мне или Павлу?

слова Обамы все же уменьшают его свободу маневра, ограничивают его возможность ничего совсем не предпринять.

А вот он уже и предпринял: пропустил совещание совета Национальной безопасности по этому вопросу.

+8
shimon - shimon: 02.03.14 08:13

Вам.

Насколько я понял, это было рабочее совещание.

-8
жора - gosha1: 02.03.14 09:16

Да, они все слишком рабочие. Он больше любит гольф, баскетбол и Late Night Show. А Вам - спасибо за непропорционально большое внимание. Чувствую - не заслужил.

+8
shimon - shimon: 02.03.14 10:01

-:)

0
Alex - alexmf: 01.03.14 22:53

Соглассен с Вами, уважаемый жора. Совершпенно ангажированная, либеральная (в плохом смысле этого слова) газета, хорошо приложившая руку, чтобы продвинуть Обаму (со всеми его остальными именами) в Белый Дом

+8
shimon - shimon: 02.03.14 06:39

И? Те же слова того же Обамы в другой газете звучали бы иначе? Разве только в том смысле, что другая газета менее читаема.

+8
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 22:21

Хочеть то он хочеть, да кто ж ему дасть... Второй срок и досвиданья...

Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем 'прирожденными и неотчуждаемыми' очевидными правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью.

0
Николай Ефанов - nikolay-efanov: 01.03.14 22:35

А тогда ждали?

+22
Alex - alexmf: 01.03.14 21:29

Топор и белые нитки - вот основной инструментарий кремлевского хозяина, профукавшего (в его гэбистском сознании) Украину ради олимпидаы. Теперь, с известным изяществом бегемота, пытается отомстить, нагло, "весомо, грубо, зримо", не понимая толком что делает и, думаю, даже не имея четко сформулированной цели.

+8
АЛЕКСАНДР - niagar: 01.03.14 21:57

Дума и СФ просят Путина принять меры по стабилизации ситуации в Крыму. http://ria.ru/politics/20140301/997672230.html

+18
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 22:06

Совет Федерации вслед за Госдумой принял обращение к президенту в связи с ситуацией на Украине

Введение ограниченного контингента российских войск в Крым возможен, если об этом попросит правительство автономии. Такого варианта развития событий не исключает спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, это может быть необходимо для обеспечения безопасности Черноморского флота России и находящихся в Крыму россиян. «Мы должны защитить людей», — заключила она. В то же время Матвиенко подчеркнула, что решение остается за президентом. Кроме того, она отметила, что "Республика Крым - это автономное образование на территории Украины» и в Совете Федерации считают, что власти полуострова вправе определиться с размерами своей автономии и полномочий. Матвиенко напомнила, что правительство Крыма уже обратилось к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь и поддержку, в том числе экономическую.

Ранее Совет Госдумы также призвал главу российского государства принять все меры и использовать все возможности для защиты населения Крыма от произвола и насилия.

 

/Как говорится: мы же понимаем, о чем они Путина просят (и многозначительно подмигивает). :)/

http://echo.msk.ru/news/1269276-echo.html

0
Alex - alexmf: 01.03.14 22:08

Это и есть, уважаемый тезка, те самые белые нитки, упомянутые мною выше.

+8
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 22:13

Это даже и не нитки уже. Это белые канаты...

0
Alex - alexmf: 01.03.14 22:55

Да, уважаемый Вадим, пожалуй. Только, думаю, гнилые, как и все.

+16
АЛЕКСАНДР - niagar: 01.03.14 22:14

Все все отлично понимают.Агрессия против суверенной Украины набирает обороты.Скоро полыхнет по настоящему.

+8
Павел - pavgod: 01.03.14 22:58

если об этом попросит правительство автономии.

Надежда трона - Бригадир Гоблин, чем не Иди Амин со своими Бабраками. А более "приличных" людей (Валуева, Жириновского, Терешкову...) пришлось багажом из Москвы привозить, для кворума. И срочно назад, чтоб суточные и за ночлег не платить.

Стыд и позор..

+32
Виктор - vitja: 01.03.14 22:10

Услышав это выступление,Путин закричал:Ой,ой боюсь,боюсь!!!Просил о том,что сильно испугался проинформировать общественность.И еще покаялся:Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.

+8
Alex - alexmf: 01.03.14 22:15

Очень к месту вспомнили, уважаемый Виктор. Если то же самое, но короче и менее художественно, то будет: испугал ежа известно чем.

+10
Павел - pavgod: 01.03.14 23:52

Проще и страшнее - эмбарго и санкции. И совсем необязательно шумные и крикливые...

Именно это после 1979 года забило осиновый кол в СССР, а не 36 тыс. боеголовок. Жаль, что Рейган и Тетчер не пришли раньше. И если бы не болтун Клинтон, мы бы к этому вопросу больше не возвращались.

А что касается Рейгана, то мои американские друзья в те годы тоже крыли его, хуже Януковича сегодня - и неуч, и тупица, и хам, и позёр, и Горбачёву Америку продал...

А потом они же крыли Буша - надо спасать Ельцина, а то придёт Зюганов и... А младший Буш вообще в неких рыбьих глазах что-то увидел...

Так что, я уж лучше сам разберусь. Чего и всем желаю.

+8
Alex - alexmf: 01.03.14 23:07

Я лично Рейгана никогда не крыл, уважаемый Павел, но осуждал за то, что он повис на руках Шарона и не дал прикончить Арафата еще в 1982-м. А насчет Клинтона, так он в гораздо меньшей степени болтун, чем этот нынешний.

Санкции - действительно могут быть действенными, но они есть и у Путина, осбенно - обиженного и обозленного, в том числе - речами трепла из Белого Дома.

Можно сколько угодно говотить об имперском сознании, осуждфать его, призывать к избавлению от него, но оно существует и, боюсь, еще долго будет существовать. Это надо учитывать и с этим надо как-то считаться. Я думаю, что если бы институт Геллапа (или любой другой, независимый от Путина) провел опрос в России о поддержке путинской политики в отношении России, то результат был бы ужасный.

+16
Павел - pavgod: 02.03.14 00:46

Санкции, как и вся серьёзная политика, делается совсем другими людьми. Обама, более или менее удачно "озвучивает" эту политику. Достаточно серьёзные люди уже давно "не в восторге" от этих всех "перезагрузок" и  "конструктивностей". Я не собираюсь осуждать, а тем более  бороться с "имперским сознанием". Я призываю строить политику с учётом этого. И в Украине, и в России, и в Америке. В её же, Америки, интересах. Потери от санкций в целом не потянут и на одну лишнюю ракету, а "по поражающему действию" - превосходят все эти ракеты, вместе взятые. Это же относится и к боям "в степи под курганом". Хорошая публикация в Европейской прессе ценнее подбитого танка будет.

А персональные санкции (опять же, совсем необязательно шумные и гласные) особо важны именно сейчас. При Рейгане-Брежневе-Горбачёве это был скорее жест. Сейчас - во многом даже эффетивнее санкций. Но особенно успешно это действует именно с сочетании.

+6
жора - gosha1: 02.03.14 00:41

В этом отношении, маленькая Швейцария эффективней и надёжней, чем все эти клоуны в Брюсселе и Вашингтоне - на мой скромный взгляд. 

+14
Семен - semen-izdali: 01.03.14 22:24

Все "легитимно".......

Все повторяется. Как фарс.

+32
Виктор - katalins: 01.03.14 22:30

«Мы должны защитить людей», — заключила она.

И с каких это пор Россия озаботилась вопросами защиты людей другого суверенного государства? Ну, прямо таки  "мать Тереза" какая-то. Я имею ввиду эту мадам Матвиенко. А наверное, с того времени, когда РФ, почувствовав, что теряет влияние на Украину, так решила что-то с АРК  "замутить". Авось что-то да получится. Не получилось целой "шкурой" завладеть, так хоть "клок" урвать.

0
Павел - pavgod: 01.03.14 22:40

А вместо радиостанции в Гляйвице, порезали кабели многострадального  Укртелекома ? Только что-то там не сложилось, как с тем "захватом Верховной Рады бандеровцами в день краха Януковича". Где-то листок потеряли .

0
Виктор - vitja: 02.03.14 00:36

Не получилось целой "шкурой" завладеть, так хоть "клок" урвать.                                                                              

Не факт.

-6
АЛЕКСАНДР - niagar: 01.03.14 22:40

В этой ситуации я не могу понять действий..или вернее бездействия верховной рады Украины.Боятся спровоцировать Россию?Так она уже "спровоцировалась"В Харькове уже машут российскими флагами.Кернес Путина тоже попросит "войти в ситуацию  и оказать помощь соотечественникам".Каша заваривается все круче...

+18
Павел - pavgod: 01.03.14 22:42

Как говорил старый Рабинович: "Не дождётесь..."

+34
Oleg - polkovnik: 01.03.14 23:05

Путин внес в СФ обращение об использовании Вооруженных Сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой страны
01 марта 2014 | 17:45
Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической

http://echo.msk.ru/news/1269314-echo.html

Всё. Судя по всему войны и вправду не избежать. На такие вещи надо реагировать. Это уже не провокации, это завуалированное объявление войны. Да..., а хотелось без крови.

А я дурак помню смеялся, в 1991-м, когда в молодой независимой Украине создавалась армия. Тогда у офицеров спрашивали, будете ли вы воевать против России? Все относились к этому иронически. Доигрались. Здравствуй ж... новый год!

В ответ на такое новому правительству остается только вводить чрезвычайное положение и объявлять всеобщую мобилизацию. Других выходов нет. Промедление и нерешительность играет на руку российской власти. А, как уже видно, мирных аргументов она не понимает и не собирается понимать. 

+27
АЛЕКСАНДР - niagar: 01.03.14 23:04

Вот и все."Умиротворили" агрессора?Получите войну и окупацию..Слов нет...В верховной раде сидят или конченные дыбилы или предатели Украины.

+6
Oleg - polkovnik: 01.03.14 23:09

В верховной раде сидят или конченные дыбилы или предатели Украины.

Я бы так, Александр, категоричен не был. Там сидят люди ещё просто до конца не осознавшие подлость и гнусность российской верхушки. Надеюсь, этот путинский шаг их приведет в чувство и заставит действовать.

+8
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 23:10

Там сидят люди ещё просто до конца не осознавшие подлость и гнусность российской верхушки.

Тогда первое.

+16
Николай Ефанов - nikolay-efanov: 01.03.14 23:12

А приказ министру обороны о приведении в готовность частей и соединений, а также проведении частичной мобилизации надо опубликовать в открытой печати сразу или маленько погодить?

0
Oleg - polkovnik: 01.03.14 23:45

Вы иронизируете, Николай?

0
Николай Ефанов - nikolay-efanov: 02.03.14 00:01

Нет.

-8
Oleg - polkovnik: 02.03.14 00:21

 

Тогда отвечаю, да сразу, прямо сейчас. Это ВОЙНА! И тянуть с мобилизацией преступно. Вот ещё одно подтверждение.

Президент Владимир Путин попросил у Совета Федерации разрешения на ввод российских войск в Крым
01 марта 2014 | 19:04

Текст обращения опубликован на официальном сайте главы государства
В обращении российского президента говорится, что это сделано в связи с экстраординарной ситуацией на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, которые дислоцируются в Крыму в соответствии с международным договором. Главнокомандующий попросил разрешения ввести войска до нормализации общественно-политической обстановки на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Также сегодня Путин подписал распоряжение о назначении статс-секретаря МИД Григория Карасина официальным представителем президента при рассмотрении этого вопроса в Совете Федерации. Ранее с обращением к главе государства выступили обе палаты российского парламента, которые попросили принять меры для стабилизации ситуации в Крыму. При этом спикер СовФеда Валентина Матвиенко рассказала, что сенаторы допускают возможность ввода ограниченного контингента российских войск в Крым для обеспечения безопасности Черноморского флота России и находящихся там россиян. Сегодня утром новый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов также обратился к президенту России с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории автономной республики. В администрации Путина пообещали, что Россия «не оставит без внимания» это обращение.

Согласно российскому законодательству, для решения вопроса о направлении ограниченного контингента за рубеж глава государства обращается к верхней палате парламента, и та на своем заседании принимает соответствующее решение.

Я не говорю, что тут же надо начать боевые действия. Но не реагировать уже невозможно. Эта мразь от безнаказанности совсем голову теряет.

-6
АЛЕКСАНДР - niagar: 02.03.14 00:28

Совершенно верно.Это война.

0
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 23:09

Без слов.

+2
URA - tsusima05: 01.03.14 23:21

..В верховной раде сидят или конченные дыбилы или предатели Украины

или те, кто понимает, что можно призывать и настаивать, но вступать в вооруженное противостояние с РФ - никак нельзя, ибо потом  - никакое подписание соглашения с ЕС, как и выполнение требований МВФ, выходу Украины из кризиса, уже не помогут.

Россия - может сделать хуже (для новой власти Украины), чем Запад - лучше.
И в Раде это понимают. 

+24
Вадим - vadim-astanin: 01.03.14 23:21

А останутся ли после те, кому придётся подписывать соглашение с ЕС и останется ли то, что называлось государством Украина? в свете происходящего сейчас на юго-востоке (и начавшегося как-то одновременно с внесением обращения).

0
URA - tsusima05: 01.03.14 23:29

Дело, на мой взгляд - не в этом.

Чисто экономически, РФ угробит все старания Запада и приведет Украину к Майдану против "Кролика".

А там - новая Партия Регионов, новый Янукович  - "одна палка - два струна, я хозяин вся страна".

С  РФ - именно договариваться придется.
Скорее всего, без каких-то потерь - не обойдется.

И совсем не обязательно, что это будет потеря Крыма. 

+44
Вадим - vadim-astanin: 02.03.14 00:01

Скажу одно. Не дай бог наступит когда-нибудь время, когда России понадобится помощь мирового сообщества. И никто не протянет ей руку. Одни скажут "это ваши проблемы", другие будут потирать ладони и говорить "так вам и надо". Историю не обманешь. Или проще: "Бог не фраер, он всё видит".

+2
URA - tsusima05: 02.03.14 00:05

В политике,   как раз -  не Боги, а фраеры.
Договорятся. 

+8
Alex - alexmf: 02.03.14 04:27

И никто не протянет ей руку.

Так ведь было время, уважаемый Вадим, и еще как протянули, забыв нахрен и Финландию, и Прибалтику, и Молдавию. Политика - мерзкая вешь, но другой что-то ни наблюдается, ни предвидится.

0
Вадим - vadim-astanin: 02.03.14 01:20

И возразить нечего.

Если Вы хотите оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь.

Copyright Mark Solonin
Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на solonin.org
Отправить сообщение Марку Солонину